Aktivitete Aktivitete të përditësuara Kalendari i Aktiviteteve

3-7 tetor 2019 -Në udhëtim me Edward Lear në Shqipëri

Në udhëtim me Edward Lear në Shqipëri”
3-7 tetor 2019
me piktorët shqiptarë më të mirë të peizazhit
do të jemi në Himarë, Vuno, Palasë, Drimadhes, Ilias

Me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë.

Posto një koment