Të Tjera

Kodi 13-31/ 2017

Zhurmë

Zhurmë.

Shumë zhurmë.

Shumë zhurmë, shumë zhurmë…

 

Mira, jam shtatë…

Xhuxhat dhe Brorëbardhën më le…

Ku. Leku e bënë bo…

Rë e bardhë ishte kur li…

Roje veten nga pa…

Ra. Se e kupton që vetëm para du…

Hani të dëmton rënd sh…

Shhh…. Se do e zgjosh fo…

Leja e Kukut. Kush e ka parë atë fi…

Lloj vapa. Dua të shkoj në pla…

Çkitën gjithçka haj…

De tek a…

Lamet djali është bë…

Rtiste nga i…

Ka. Ika në pu…

Pu-pu-pu! Turp t’vijë për tra

Gjedi u shënua sot në aksin rru…

Gëtimi i jetës është i vë…

Ndosja lulet me kujdes mbi va…

Rrimi u bë në rreth të ngu…

Shtica e Gjibtaltarit ndo…

Tja e ajirit rrë…

Shkita, rashë por tani jam mi…

Ra jam shtatëzënë!

 

Zhurmë.

Shumë zhurmë.

Shumë zhurmë, shumë zhurmë…

Posto një koment